Intranet

Copyright Dynobend B.V.

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.dynobend.com / ftp.dynobend.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft berusten bij Dynobend. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of prive gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de directie van Dynobend B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk, mits dit geschied voor zakelijk, informatief en commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden. © Copyright Dynobend. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.