Leidingprogramma

Het leidingprogramma van Dynobend® is een isometrisch tekenprogramma ontwikkeld vanuit de praktijk.
Door de eenvoudige bediening kan na slechts enkele uren instructie direct kan worden gestart met het eigenlijke werk.

Zoals u handmatig een schets op papier zou zetten wordt ook de vorm van het te buigen product ingegeven. Daarna worden de bekende maten ingevuld, alsmede enkele buigrelevante gegevens. Het programma berekent automatisch de ontbrekende maten. Het buigprogramma is dan gereed en kan eventueel naar de buigmachine worden gestuurd.
Ook kan het te buigen product volledig in 3D worden weergegeven.